Individueel traject


Met een individuele sessie kunnen we, in mijn ervaring, al veel in beweging zetten. Omdat de coaching sessie een combinatie biedt van ervaren, reflecteren en eigen inzichten verwerven, kan je echt zaken vastpakken.

Uit mijn ervaring blijkt echter ook dat er onder je initiële vraag/thema vaak nog andere dingen schuilgaan, die ook om aandacht vragen. Eenmaal de meest ‘dringende’ nood opgelost is, komen die meestal aan het raam piepen en willen ze ook graag aangepakt worden.

Ik geef graag een voorbeeldje:

Een vrouw stuurt een berichtje naar HorseNature omdat ze het beu is altijd ‘ja’ te zeggen, terwijl ze eigenlijk ‘neen’ wil zeggen. Na het exploreren van haar initiële vraag, blijken een aantal onderliggende zaken mee te spelen:

  • Bezorgdheid over wat anderen wel niet van haar zullen denken, als ze ineens niet meer instemt met alles dat haar gevraagd wordt. De ongerustheid van de ‘pleaser’ in haar die zegt: ze gaan me niet meer leuk vinden, als ik dat niet voor hen doe.
  • Een oud terugkerend patroon uit haar familiegeschiedenis, waar ze geleerd heeft dat het beter is te doen wat er van je gevraagd wordt, want anders kom je in de problemen.
  • Onzekerheid over hoe ze dat dan wel moet doen, dat ‘neen’ zeggen. Want ze heeft dat een paar keer gedaan, toen het echt niet meer kon en toen was ze telkens kwaad en emotioneel geworden en had ze de andere persoon gekwetst, dat is nu ook niet haar bedoeling.
  • Onduidelijkheid ook over wanneer ze eigenlijk ‘neen’ wil zeggen. Vaak merkt ze dat pas achteraf, dat ze spijt heeft van iets waar ze mee ingestemd heeft en dat ze vind dat ze daar dan niet meer op kan terugkomen.

Een individueel traject om deze verzameling aan vragen aan te pakken, kan er als volgt uitzien:

  • We gaan in een eerste sessie aan de slag met het terug voeling krijgen met de eigen grenzen. De vrouw zoekt bij de paarden naar haar plek, ze zoekt hoe ze haar eigen ruimte kan innemen. Daarbij hebben we specifiek aandacht voor technieken (zoals meditatie) die haar kunnen helpen om ook in het dagelijkse leven contact te maken met zichzelf en haar eigen noden zodat ze sneller opmerkt wanneer iets te ver gaat voor haar.
  • In een volgende sessie gaan we aan de slag met ‘voice dialogue‘, een techniek speciaal ontworpen om in contact te komen met de deeltjes van onze persoonlijkheid (zoals de pleaser, de helper of de perfectionist) die ons leven mee bepalen. We hebben een gesprek met het deeltje van de vrouw die het belangrijk vindt om goed te doen voor anderen, de pleaser. We bespreken haar bezorgdheden en de pleaser krijgt ruimte in een activiteit bij de paarden. Daarna gaan we het gesprek aan met de tegenpool, ‘de autonome/zelfstandige’ kant van de vrouw. Hij vindt dat de vrouw beter wat meer voor zichzelf zou opkomen en zichzelf op de eerste plaats mag zetten. Ook dit deeltje kan zijn grieven delen en kan aan de slag bij de paarden. Vervolgens worden beide delen geïntegreerd in de aanpak van de vrouw: we zoeken naar manieren waar ze voor zichzelf kan kiezen, maar zonder daarom anderen voor het hoofd te stoten.
  • In de derde sessie gaan we op zoek naar de overtuigingen en oordelen die aan de grondslag liggen van haar patroon: we kijken naar het gezinssysteem waarin de vrouw is opgegroeid, kijken hoe haar patroon haar daarin heeft geholpen en ook naar wat nodig is om het achter zich te kunnen laten. De paarden helpen hier door het veld te tonen, waarin zij haar verhaal kan vormgeven.
  • In een laatste sessie oefent de vrouw met het aangeven van haar grenzen tussen de paarden. Ze bouwt een ‘persoonlijke ruimte’ en ze moet de paarden verhinderen daarin te komen. Ze doet dit op verschillende manieren, de ene keer zeer hard, zodat de paarden helemaal niet meer in de buurt willen komen. De andere keer te voorzichtig, waardoor ze enthousiast haar ruimte binnen huppelen. Tot ze het vertrouwen en de juiste energie/kracht heeft gevonden, waarmee ze grenzen kan aangeven, zonder af te schrikken.

En op deze manier kan in een individueel traject verschillende aspecten van een onderwerp als ‘grenzen aangeven’ aan bod komen. Zowel de grondoorzaak (het patroon ontstaan in de familiegeschiedenis) als haar bezorgdheid om anderen niet te kwetsen (in de vorm van de pleaser) en haar vaardigheden om grenzen op een duidelijke en tegelijk aanvaardbare manier aan te geven, krijgen ruimte en kunnen ervaren worden.

Heb je zelf het gevoel dat met je vraag/thema verschillende zaken samenhangen, die je graag verder wil exploreren? Of herken je een terugkerend patroon in verschillende domeinen van je leven (bijvoorbeeld altijd anderen helpen) en wil je dit eens grondig aanpakken? Dan is het waardevol om een bondig en krachtig traject in te stappen, waarbij we in een aantal sessies de verschillende aspecten rond je thema in beweging brengen.

In overleg bepalen we samen de best passende aanpak. Zo bespreken we het aantal sessies, de thema’s/vragen waarmee we werken, de snelheid waarmee sessies elkaar opvolgen etc.

Jouw investering: Je betaalt 225 EUR voor een traject bestaande uit 3 sessies. Dit komt neer op een korting van 12% tegenover de individuele sessies.

Neem nu contact op om een individueel traject te bespreken.